A+ A-
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość
Projket jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wiecej)
Internet Szansą Gminy Ulan-Majorat
Gmina Ulan-Majorat zaprasza do udziału w projkcie, Rekrutacja rozpoczyna się: 4 lutego 2013. Celem Projketu jest zapewnienie dostępu do Intenretu (wiecej)
Całkowity Koszt Projketu - 526 961,91 zł.
Projket skierowany jest do 7 jednostek podleglych Gminie Ulan- Majorat oraz 40 gospodarstw domowych z terenu Gminy Ulan-Majorta (wiecej)

Gmina
Ulan-Majorat
tel. (83) 351-80-69
ug@ulanmajorat.pl
IMG

Przekazanie zestawów komputerowych beneficjentom projektu „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat”

 

W dniu 10 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie Pan Jan Łaski Wójt Gminy Ulan-Majorat przekazał zestawy komputerowe Beneficjentom Ostatecznym projektu pn.: „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat”   ...więcej

IMG

Zawarto umowę na świadczenie stałego dostępu do internetu

 

W dniu 29 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została zawarta umowa na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu (47 punktów dostępowych) dla beneficjentów ostatecznych projektu pn.: „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pomiędzy Panem Janem Łaskim Wójtem Gminy Ulan-Majorat a Panią Agnieszką Budner właścicielem firmy FERO Agnieszka Budner z Łukowa. Wartość świadczonych usług 25 898,88 zł.   ...więcej

IMG

Zawarto umowę na dostawę sprzętu komputerowego

 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została zawarta umowa na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.: „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pomiędzy Panem Janem Łaskim Wójtem Gminy Ulan-Majorat a Panem Andrzejem Pomarańskim właścicielem firmy Pomarex Lublina. Wartość dostarczonego sprzętu komputerowego 276 868,00 zł. Dostawa sprzętu komputerowego do Beneficjentów Ostatecznych do 15 maja 2013 r.   ...więcej

Zawarto umowę na przeprowadzenie szkoleń

 

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat została zawarta umowa na przeprowadzenie szkoleń dla 40 osób – Beneficjentów Ostatecznych projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn.: „Internet sz@nsą Gminy Ulan-Majorat” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion pomiędzy Panem Janem Łaskim Wójtem GMiny Ulan-Majorat a Panią Danutą Zydlewską Rusą Dyrektorem Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX z Ryk. Szkolenie odbędą się z dniach 27 kwietnia (sobota) i 28 kwietnia (niedziela) 2013 r. w Gminny Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie od godz. 900.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

 

  ...więcej

IMG

Gmina działąjąca przeciw wykluczniu cyfrowemu

 

Projket jest finansowany ze środkó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "e-Inclusion" oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Infomacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" oraz z budżetu gminy

IMG

Dotacje na Innowacje Inwestujmy w przyszłość

 

Uwaga: gospodarstwa domowe spełniające kryteria upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. gospodarstwa domowe spełniające kryteria upoważanijące do otrzymywanaia wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA